Обиколка на фабриката

Тест

01Опрема за тестирање на заптивки

01Машина за напнатост во спалната соба

01Опрема за тестирање на заптивки2

01
Опрема за стареење

01
Тестер на цврстина

01
Вертикална затегнувачка машина

01
Опрема за тестирање на заптивки

01
Универзална затегнувачка машина

01
Инструмент за горење на жица

Детали

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Цели

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01