Туристичка фабрика

Тест

01Опрема за тест за апсење

01Машина за затегнување во спална соба

01Опрема за тест за апсење2

01
Опрема за стареење

01
Тестер на цврстина

01
Вертикална машина за затегнување

01
Опрема за тест за апсење

01
Универзална машина за истегнување

01
Инструмент за горење на жици

Детали

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Цел

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01